Het groenste bedrijvenpark van Nederland!

Op Veldhuizen wordt continu gewerkt om het bedrijvenpark zo aangenaam mogelijk te maken. Zowel voor de ondernemers, maar ook voor de flora en fauna. Op deze pagina laten we een deel van de duurzame projecten op Veldhuizen zien. 

Bijenvolken

Elke zomer huisvest Veldhuizen verschillende bijenvolken. In 2020 zijn er 250 extra bomen geplant. De keuze aan bomen is in samenwerking gedaan met een imker en ecoloog, zodat er een goede keuze is gemaakt in het soort bomen wat is geplaatst. De bijen hebben ieder jaar de belangrijke taak om alle bomen en platen te bestuiven rond Veldhuizen. De bijen zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, peren en braambessen.

Egel villa’s

Er zijn verschillende egelvilla’s geplaatst op Veldhuizen. Alle huisjes zijn lokaal gemaakt door een meubelmaker. We hebben een show-model geplaatst naast het beheerderskantoor, om te laten zien hoe zo’n egelvilla er uit ziet. Nest- en schuilplaatsen zijn zeer belangrijk voor egels. Zij gebruiken deze plekken om in te slapen, te overwinteren en soms zelfs om jongen in te werpen.

Wil je zelf een egelhuisje bouwen? Gebruik hier dan onbehandeld hout voor, zodat het huisje geen gifstoffen bevat. Zorg ook voor een tunneltje voor de ingang (ca 13×13 cm). Zo voorkom je dat predatoren of nieuwsgierige huisdieren het huisje binnendringen of leegroven.

 

Insectenwerkplaats

Zomer 2020 is er een grote insectenwerkplaats geplaatst bij de ingang van Veldhuizen. Insecten maken een belangrijk onderdeel uit van de ecologische kringloop, ook op een bedrijvenpark! Insecten zorgen voor een belangrijk biologisch evenwicht. Denk onder meer aan de bestuiving van diverse planten, maar ook het voedsel wat ze voor vogels zijn.

Nestkastjes voor koolmezen

Begin 2020 zijn er op Veldhuizen 50 nestkasten geplaatst voor de koolmees. De koolmees is namelijk een grote liefhebber van de eiken processie rups en eet hem tijdens verschillende fasen van zijn levenscyclus. Maar in welke mate kan de koolmees de toenemende groei van de eikenprocessierups aan? Vooral in de periode dat de koolmezen hun jongen verzorgen, kan dit aantal redelijk oplopen. Een koolmezenjong eet gemiddeld namelijk zo een 400 rupsen per week!

Leefomgeving voor reeën

Op Veldhuizen wonen al sinds jaar en dag een aantal reeën. Samen met onze jachtopziener zorgen we ervoor dat de reeën een fijne leefomgeving hebben op Veldhuizen. 

Extra groen

In maart 2020 zijn er 250 extra bomen geplant op Veldhuizen. In samenwerking met de provincie Gelderland hebben we en divers aanbod aan bomen geplant. Er is extra rekening gehouden met het aanplanten van bomen die voedsel voor bijen leveren, de zogenaamde drachtbomen.

Elektrische werktuigen

In juli 2020 is er een nieuw werktuig bijgekomen op Velhuizen, de diesel hoogwerker is ingeruild voor een elektrische variant. Die tevens opgeladen wordt door de zonnepanelen op het terrein. 

Uitdiepen vijver

Toen het in de zomer van 2018 erg droog was stond de vijver droog. We hebben toen besloten dat dit het perfecte moment was om de vijver op Veldhuizen te laten uitdiepen en vergroten. De vijver is daardoor beter in staat water vast te houden. Ook is de helling van de vijver flauwer gemaakt om de dieren een makkelijkere toegang tot de vijver te bieden. Daarnaast is er een Eendenbroedkorf geplaatst om eenden een veilige broedplaats te geven. Met trots kunnen we zeggen dat er in 2020 de eerste eenden op Veldhuizen hun nest hebben gebouwd! 

Zonnepanelen

Met het plaatsen van 420 zonnepanelen worden alle bedrijven voorzien in hun elektriciteitsbehoefte. De zonnepanelen reduceren de jaarlijkse CO2-reductie met circa 55 ton en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van het bedrijvenpark Veldhuizen.

Vleermuiskasten

Er zijn 5 grote vleermuiskasten opgehangen!
Ook Vleermuizen vinden steeds minder makkelijk een schuilplek in Nederland en vallen daarom ook onder de beschermde diersoorten.

Torenvalk verblijf

De torenvalk neemt als broedvogel en als overwinteraar vanaf 1990 gestaag in aantal af. Daarom is de soort in 2017 op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels terechtgekomen. Veldhuizen bleek naar onderzoek een geschikte plek om een verblijf te plaatsen.

Welke project komen eraan?

Bloemenvelden

In maart 2021 gaan we ruim 1000 vierkante meter inzaaien met wilde bloemen. Dit gaat gebeuren om verschillende plekken op Veldhuizen. Deze plekken zijn nu slechts braakliggende grond of simpel gras.  We gaan voor een speciaal samengesteld bloemenmix, welke past bij het landschap en goed is voor de bijen en andere insecten. 

Ooievaarsnest

De locatie is inmiddels uitgezocht in samenwerking met een ecoloog,  momenteel worden de voorbereidingen voor het nest en de fundering van de paal getroffen.